blog

Het zal voor niemand onbekend zijn: de baas vraagt je om over te werken omdat dit project toch écht nog vandaag af moet. Of je zit vast aan de deadline die vandaag af moet.. Overwerk betekent als je langer werkt dan je normale werkrooster, echter is deze definitie niet in alle cao's hetzelfde. We willen natuurlijk onze baan en een goede relatie met onze baas behouden. Dat zijn een paar redenen waarom we een keer overwerken niet zullen weigeren. Maar er zijn natuurlijk ook grenzen: dit staat in de CAO van je bedrijfstak en de Arbeidstijdenwet vermeld. 

 

CAO en Arbeidstijdenwet

Volgens de Arbeidstijdenwet mag je maximaal 60 uur per week werken, over een periode van 16 weken gemiddeld maar 48 uur per week en een maximaal 12 uur durende dienst. Daarnaast worden in de meeste CAO's afspraken gemaakt over toeslagen die men krijgt bij overwerk. Deze toeslagen kunnen bijvoorbeeld extra salaris of extra vrije tijd zijn. Op het moment dat er niets vast is gelegd in de arbeidsovereenkomst of de CAO, dan wil dat niet zeggen dat het niet uitbetaald hoeft te worden. Er moet iets vast over komen te liggen, al is het maar onderling tussen werkgever en werknemer

 

20 miljard aan onbetaald overwerk

Uit onderzoek is gebleken dat in veel gevallen het overwerk niet wordt uitbetaald. Ruim 7 miljoen werknemers verrichten jaarlijks voor 20 miljard aan onbetaald overwerk. Deze extra gemaakte uren zouden volgens FNV goed zijn voor 300.000 extra voltijdbanen!

 

Conclusie

Waarom we overwerken, heeft voor ieder een andere reden, maar over het algemeen gezien is het om de flexibel te zijn en je baan te behouden. Je werkgever kan je in meer of mindere mate verplichten om over te werken, maar je bent er uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor. Of je de gemaakte overuren uitbetaald krijgt of niet, is afhankelijk van de CAO en vastgelegde afspraken. Kijk dit altijd even voor de zekerheid na en leg deze zo nodig alsnog vast!

 

Overwerken: waarvoor en waarom doen we het?

gallery/pexels-photo-140945
gallery/pexels-photo-507020